PARTİKÜL
ÖLÇÜMÜ
PARTİKÜL ÖLÇÜMÜ
 
Partikül Sayıcı ile Klima ve Dahili Hava Kalitesi profesyonelleri tarafından bakılan bir ölçümdür. Filtre testinden, Dahili Hava Kalitesi incelemelerine kadar, havadaki partikül konsantrasyonlarını belirlemektedir.
 
Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde kabul edilen kontaminasyon sınırlarında kalmasının kontrolü için temiz odalar ve bu odalarla birlikte kontrol edilen ortamlar standardı hazırlanmıştır. Havayla kontaminasyonun kontrolünden faydalanan ürün ve işlemlere; uzay, mikroelektronik, farmasotik, tıbbi cihaz, gıda ve tıbbi bakım gibi endüstri kolları içerisindeki ürün ve işlemler de dahildir.
 
Temiz ve steril alanlar için genellikle dört temiz  alan sınıfı bulunmaktadır. Esas olarak temiz hava kalitesini belirleyen faktörler, partikül ve mikroorganizma sayısıdır. Partikül ve mikroorganizma  sayısı birbirine bağlantılı olarak gözükmesine rağmen kontrollerinin ayrı ayrı ve sınıflandırmanın da buna göre yapılması gereklidir.
 
Klas A: Sterilitenin en yüksek derecede olmasını gerektiren bölgelerdir. Örneğin açık olarak dolum yapılan aseptik bölgeler. Klas A sınıfı alanlara havanın 0,45 m/s ( +/- %20 ) laminar olarak yönlendirilmesi gereklidir.
 
Klas B: Klas A bölgesini çevreleyen steril alanlardır.
 
Klas C ve D: Daha az kritik olan temiz alanlardır. Örneğin ekipman  yıkama, solüsyon hazırlama alanları gibi.
 
 
Ameliyathanelerde Yapılan Test Ve Ölçümler
 
Tüm teslim almaya ilişkin testler, planlayıcı, tedarikçi, sistemin kurucusu ve sistemleri değerlendirmekle görevli hastane hijyen uzmanından bağımsız bir şahıs veya grup tarafından gerçekleştirilmelidir.
Ameliyathanelerde yapılacak kontrollerle ilgili olarak öncelikle kalifikasyon şartları,
 
Tasarım Yeterliliği (DQ, Dizayn Qulification)
Kurulum Yeterliliği (IQ, Installation Qulification)
Çalışma Yeterliliği (OQ, Performance Qulification) 
Performans Yeterliliği (PQ, Performance Qulification) sağlanmalıdır.
 
Tasarım ve kurulum yeterliliklerinin ilgili standartlara göre uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çalışma yeterliliğin kontrolünde, fiziksel ve mikrobiyolojik kontroller  yapılmalıdır. Fiziksel kontroller, sıcaklık, nem, fark basınç, hava akış, parçacık tayinini kapsamaktadır. Mikrobiyolojik testler uzman bir mikrobiyolog tarafından yapılmalıdır.
 
Performans yeterliliği kontrolünde ise, ameliyathaneler ve hijyen odalarının doğru çalışıp, çalışmadığı ölçümler ve testler yapılarak kontrol edilmelidir.
 
Ölçüm cihazlarının her birinin belirli periyotlarla, sertifikalı ve belgelendirilmiş firmalar tarafından, mutlaka bir ulusal standartta izlenebilen sistemlerle kalibre edilmesi gerekir. Ölçüm cihazlarının belirli periyotlarda kalibrasyon yapılması zorunludur.
 
Partikül ölçümü ile elde edilen veriler;
 
1. Filtre verimliliğini ölçmek
2. Endüstriyel temiz odaları izlemek
3. İç mekan hava kalitesini ön taramadan geçirmek,
4. Önlem almak için partikül kaynaklarının yerini belirlemek
5. Yapılan onarımların etkinliğini müşterilere raporlamak
6. Bakım ve onarıma ihtiyaç olduğunu göstererek ilave iş imkanı yaratmak
7. Genişletilmiş veri kayıt özelliği ve altı kanallı partikül boyut göstergesi ile verileri elde etmek için ekranlar arasında gezinmeye daha az zaman harcanmasını sağlayarak, kullanıcıların daha fazla testi daha hızlı bir şekilde yapmasını sağlar. 
8. Hava kalitesini daha kolay ve daha doğru ölçmek.
 
Partikül Sayıcı, altı kanal partikül boyutu dağılımını, sıcaklığını ve nemini aynı anda hem ölçer hem de gösterir. Havadaki partiküllerin boyut dağılımını belirlemek veya bir partikül kaynağının izini sürmek için ideal bir cihazdır. 
 
 
ORTAM ÖLÇÜMLERİNİZİ AKRETİDE VE GÜVENİLİR FİRMALARA YAPTIRMAYI TERCİH ETMELİSİNİZ !!!

 

Bize Ulaşın
Fiyat Teklifi Alın Bize Danışın İletişim