Yönetici
Eğitimleri
Eğitimin Hedefi
 
İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında görevli çalışanlara, çalışan temsilcilerine, mühendislere, teknik elemanlara ve sağlık görevlilerine risk değerlendirme metodlarının öğretilmesi ve bu metodları çalışma alanında nasıl uygulayacaklarını göstermektir. Değerlendirme metodolojisinin irdelenmesi sayesinde tehlike ve risk kavramlarının iş kazalarını önleme konusunda ki çalışmalarda nasıl kullanılması gerektiği aktarılmaktadır.
 
Eğitimin İçeriği 

Kaza Teorileri
Tehlike ve Risk 
Risk Değerlendirme Adımları 
Risk Değerlendirme Kimlerle Yapılmalıdır
Risk Değerlendirmenin Yararları
Risk Yönetimi
İşyeri Risk Haritası
Risk değerlendirme teknikleri
Risk Değerlendirme Matrisi
Risk hesaplanması
Kabul Edilebilir ve Kabul Edilemez Risk
Risk kontrolünde öncelik sıraları
Risk kontrol yöntemleri ve meslek hastalıkları
 
Kimler Katılmalıdır?
 
Mühendisler, İş Güvenliği Uzmanları, İSG Kurulu üyeleri, Firma Yöneticileri, Risk Değerlendirme Ekibi

Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi Eğitiminin Amacı
 

İşyerinde olan bir kazanın baştan sona analiz edilmesi, raporlanması ve bu kazanın benzerlerinin tekrar meydana gelmemesi için kaza analizinin nasıl, hangi yöntemlerle en etkin şekilde organize edilmesi için gerekenlerin öğrenilmesini hedefler.


Eğitim İçeriği

İş kazasının hukuki tanımı; iş kazaları sınıflama
Kazaların oluşumunda etkili olan faktörler
Kazaların etkileri ve oluşan kayıplar
Kaza araştırma yöntemleri
Ramak Kala Olay Değerlendirmesi
Kaza Raporu hazırlama
Kaza analiz yöntemleri
Kazaların tekrarını önlemek için kontrol önlemleri planlama
Kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirme

Kimler Katılmalıdır? 

Kaza araştırma ekibi ve yöneticiler.

Patlamadan Korunma Eğitimin Hedefi
 
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerinin "patlamadan korunma dokümanı" hazırlayabilmesi ve çalışanların bu ortamlardan nasıl korunacağının bilincinin yerleştirilmesini hedeflemektedir.
 
Eğitimin İçeriği

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması ve Alınacak Önlemler
Patlayıcı Ortam Oluşma Sıklığ ı
Patlayıcı Ortamın Sınıflandırılması ( Bölge 0, Bölge 1, Bölge 2, Bölge 20, Bölge 21, Bölge 22)
  • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerde Kullanılacak Ekipmanlara İlişkin Kurallar 
  • Patlatmadan Korunma Dökümanı Hazırlanması


Kimler Katılmalıdır?

 
Yönetici Personel, İSG Mühendisleri, İSG Kurul Üyeleri
Yasal Mevzuatlar Hakkında Bilgilendirme Eğitiminin  Hedefi
 
İşveren ve/veya işveren temsilcileri ile yönetici pozisyonunda çalışan personelin işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, tüzükler hakkında bilgilenmesini sağlayarak, bu bilgilerin çalışma ortamına aktarılması yöntemlerini irdelemektir.
 
Eğitim İçeriği

İşverenin Yasal Sorumlulukları
6331 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunun İncelenmesi
Yönetmelikler Hakkında Bilgilendirme
Tehlike Sınıfının Önemi
İş Güvenliği Bilincinin Önemi
İşyerinin İşçi Sağlığı ve Güvenliği Alanında Aldığı Hizmette Dikkat Etmesi Gerekenler
 
Kimler Katılmalıdır?
 
İşveren, işveren vekili, yönetici pozisyonunda çalışanlar.
İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma  Eğitiminin Hedefi
 
İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının hangi yöntemlerle sağlanabileceği, çalışanların yeterli tedbirlerle hangi risklerden nasıl korunabileceği ve yönetici personelin çalışanları korumasında izlemesi gereken yolları aktarmayı hedeflemektedir.
 
Eğitimin İçeriği 

İş  Kazaları ve Meslek Hastalıkların Nedenleri ve İşyerindeki Riskler
Kaza Zinciri 
Güvensiz Hareketler ve Şartlar
İş Kazalarının Maliyetleri
Meslek Hastalığının Tanımı
Meslek Hastalıkları 
Korunma Yöntemleri
Yasal Mevzuat ile İlgili Bilgiler
 
Kimler Katılmaldır?
 
Yönetici Personel, İSG Mühendisleri, İSG Kurul Üyeleri, işverenler
Bize Ulaşın
Fiyat Teklifi Alın Bize Danışın İletişim