Emisyon
Ölçümleri

22 Temmuz 2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

 

 

Yönetmelikte Adı Geçen Önemli Emisyon Kirleticileri
 
Yanma Gazları (SO2,NOx,CO), Toz, Tozda ağır metaller, Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC), Flor, Klor, PAH, Dioksin-Furanlar yönetmelikte adı geçen önemli emisyon kirleticileridir.
 
Her kirleticinin ayrı ölçüm yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin ulusal ve uluslar arası kabuledilmiş ölçüm metotları olması gerekir. (TS ISO 7935 SO2-TS ISO 12039 CO,O2,CO2
EPA CTM 22 NOx(NO+NO2)-TS ISO 9096, EPA 17,EPA 5,TS ISO 13524,VDI 2066 TOZ-TS ISO 10396 HIZ-TS 9503 İSLİLİK-TS EN 1911-1,2,3 KLOR-TS EN 13649)
 
Denetim sonrası yaptırım herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; uygunsuzluğun türüne göre ihtar, yeterlilik belgesinin en az 3 ay askıya alınması, tekrarı halinde ise belgenin iptali gerçekleşebilmektedir.
 
3 Farklı emisyon ölçümü uygulanmaktadır;
 

 

EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİZİ AKRETİDE VE GÜVENİLİR FİRMALARA YAPTIRMAYI TERCİH ETMELİSİNİZ !!!
Bize Ulaşın
Fiyat Teklifi Alın Bize Danışın İletişim