GAZ BUHAR
ÖLÇÜMÜ

GAZ BUHAR ÖLÇÜMÜ

İşyerlerindeki çalışmalar sırasında çeşitli gazlar ortama yayılmaktadır. İşyerlerinde, etkili bir havalandırma sistemi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi önem arz etmektedir.

 
İş yeri çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlike ve risk oluşturan çeşitli madde ve etkilerin varlığının saptanması ve gerektiğinde kontrol altına alınması amacıyla iç ortam gaz ve kimyasal ölçümleri yapılmaktadır.
 
İşyeri ortamı veya ölçüm yapılacak sahayı doğrudan değerlendirmeye olanak veren, uygunluğu onaylanmış, kalibre edilmiş, standartlaştırılmış ölçüm tüpleri ile gazları bir ölçüde değerlendirme olanaklıdır. Dedektör tüpleri ile incelemenin yapıldığı yerde elde edilmesidir. Alınması gereken önlemler hemen belirlenebilir. Bu tüpler çok çeşitli kimyasal maddelere duyarlı olarak yapılmıştır.
 
 
Ölçümler TS EN 1231 Standardı kapsamında ayrıntılı olarak değerlendirilerek, sonuçlar rapor halinde iş yerine sunulmaktadır.
 
Gaz-Buhar Ölçümleri, (R.G. Tarih: 11.01.1974 ve Sayı: 14765) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, (R.G Tarihi: 24.12.1973 ve Sayı: 14752) Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, (R.G.Tarih: 26.12.2003 ve Sayı: 25328)Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, (R.G.Tarih: 26.12.2003 ve Sayı: 25328)Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü), OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu) gibi Ulusal ve Uluslararası mevzuatlardan yararlanılarak, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
 
ORTAM ÖLÇÜMLERİNİZİ AKRETİDE VE GÜVENİLİR FİRMALARA YAPTIRMAYI TERCİH ETMELİSİNİZ !!!

 

Bize Ulaşın
Fiyat Teklifi Alın Bize Danışın İletişim