ORTAMDA AĞIR METAL
ÖLÇÜMÜ
ORTAMDA AĞIR METAL ÖLÇÜMÜ
 
Ağır Metaller; (Hg, As, Se, Ca, Mg, Ag, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Sb, Sn, Tl, Zn, Al, Be, P, Au) Bunların içinden en önemlileri; kurşun, kadmiyum, civa, alüminyum, arsenik, kromdur.
 
Ağır metaller yer kabuğunda doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Küçük bir miktara kadar vücudumuza gıdalar, içme suyu ve hava yolu ile girerler. Bozulmaz ve yok edilemezler. İz elementler gibi bazı ağır metaller (örneğin bakır, selenyum, çinko) insan vücudunun metabolizmasını sürdürmek için elzemdirler. Bununla birlikte yüksek konsantrasyonlarda toksik olabilirler. Ağır metal zehirlenmesi oluşabilmektedir. 
 
 
Ağır Metal Ölçümünde Bulunan Değerler
 
1. Askıda katı madde tayini
2. Bulanıklık tayini
3. Elektriksel iletkenlik tayini
4. Kimyasal oksijen ihtiyacı tayini
5. PH tayini
6. Yağ ve gres tayini
7. Çökebilen katı madde tayini
8. BOI
9. Çözünmüş katı madde tayini
10. Toplam katı madde tayini
11. Uçucu ve uçucu olmayan katı madde tayini
12. Çözünmüş oksijen
13. Tuzluluk
14. Sıcaklık
 
Ağır metallerin başlıca zararları; Kurşun ve diğer ağır metaller; Kurşunlu yakıtlar, maden ve petrokimya endüstrisi vb yerlerde Nöropsikiyatrik etkiler, Merkezi Sinir Sistemi hasarı, öğrenme güçlükleri, bazı ağır metaller kanserojen etki gösterirler.
 
Günümüz insanı kemiklerinde, atalarımızdakinin 500-1000 katı kadar fazla kurşun bulunduğunu, Kemiklerde biriken kurşun zamana bağlı olarak (yarılanma ömrü yaklaşık 20 yıl) çözünerek böbreklerde tahribata neden olur Kurşun nörotoksindir ve anormal beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarına sebep olmaktadır Anemiye, kan basıncında artışa, böbrek, beyin ve erkeklerde üreme fonksiyonlarında hasara, kadınlarda düşüklere, çocuklarda öğrenme ve davranış bozukluklarına sebep olup kanserojendir. Yarılanma ömrü 20 yıl olduğu için vücuttan atılma olasılığı yoktur.
 
İç Ortam Ağır Metal Ölçümü: Çalışma ortamındaki ağır metallerin çalışanlar üzerine etkilerini belirlemek için yapılan ölçümdür. NIOSH 7300 Metodu esas alınarak ölçüm yapılmakta olup, sonuçlar rapor halinde iş yerine sunulmaktadır.
 
 
ORTAM ÖLÇÜMLERİNİZİ AKRETİDE VE GÜVENİLİR FİRMALARA YAPTIRMAYI TERCİH ETMELİSİNİZ !!!

 

Bize Ulaşın
Fiyat Teklifi Alın Bize Danışın İletişim